De achterban van de ondersteuningsplanraad

Hoe zorgt de ondersteuningsplanraad er voor dat ze de belangen van ouders, personeel en leerlingen gehoord hebben en de verschillende beelden en verwachtingen op het netvlies heeft? Goed contact met de achterban vergroot de kwaliteit van de input voor de besluiten van het bestuur en het draagvlak voor deze besluiten. Hoe bevraag je deze achterban en hoe betrek je ze bij het ondersteuningsplan? De leden van de ondersteuningsplanraad zijn gekozen door de leden van de MR-en van de scholen. Hoe ga je om met deze relatie?

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld