Instemmen met het ondersteuningsplan

De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het geven van instemming op het ondersteuningsplan. Het Steunpunt adviseert en ondersteunt de ondersteuningsplanraad hierbij. Hiervoor is ook een handreiking en checklist beschikbaar.

Een ondersteuningsplanraad kan een adviseur vragen hen inhoudelijk te begeleiden bij dit instemmingsproces. Deze adviseur van het steunpunt neemt de ondersteuningsplanraad mee in de aandachtspunten voor ouders en personeel bij de onderdelen van het ondersteuningsplan. Afhankelijk van de benodigde ondersteuning en wens van de ondersteuningsplanraad zelf kan dit in de vorm van een informatieve bijeenkomst, een cursus of een intensieve begeleiding bij het instemmingstraject.

 

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld