Begeleiden medezeggenschap cluster 1 en 2

De organisaties  en scholen voor cluster 1 (leerlingen met een visuele beperking) en cluster 2 (leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking) vallen buiten de samenwerkingsverbanden. Zij worden een landelijke voorziening voor alle ondersteuning in het onderwijs voor deze leerlingen, zowel in het speciaal onderwijs als in het regulier onderwijs. De huidige organisaties gaan over in instellingen met ieder een eigen brinnummer. Dit heeft ook gevolgen voor de medezeggenschapsstructuur.

Het Steunpunt kan de huidige organisaties en scholen adviseren bij de omvorming van de medezeggenschapsstructuur en de vertegenwoordiging daarin van alle betrokkenen, maar ook de huidige medezeggenschapsraden hierover adviseren of helpen bij het opstellen van de nieuwe regelmenten en het medezeggenschapsstatuut.

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld