Adviseren over het schoolondersteuningsprofiel

Elke MR van een school krijgt voor de invoering van passend onderwijs het schoolondersteuningsprofiel ter advies voorgelegd. Het Steunpunt ontwikkelde een handreiking en een checklist met aandachtspunten voor ouders en personeel. De MR kan ook ondersteuning en advies van het Steunpunt vragen in dit traject. Waar moet je opletten, wie kan je hierbij betrekken, wat betekenen de omschreven elementen? Allemaal vragen waarin een adviseur de MR kan bijstaan.

Dienst aanvragen

U kunt uw samenwerkingsverband vinden op http://swv.passendonderwijs.nl.
* = verplicht veld