Stappen oprichten MR voor personeel samenwerkingsverband

Wanneer een samenwerkingsverband zelf personeel in dienst heeft ofwel 'extern' personeel bij het samenwerkingsverband langdurig werkzaam is, dient er een medezeggenschapsraad voor personeel (MR-P) te zijn. Deze medezeggenschapraad bestaat alleen uit personeel en heeft vooral de bevoegdheden die volgens de Wms toehoren aan de personeelsgeleding van de mezeggenschapsraad. De MR-P is een onderdeel van de medezeggenschapsstructuur van het samenwerkingsverband naast de ondersteuningsplanraad. Dit stappenplan geeft aan welke stappen er genomen moeten worden om te komen tot een MR-personeel van het samenwerkingsverband. 

Voor het reglement van de MR-P en het medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsverband zijn modellen beschikbaar:

Een adviseur van het Steunpunt helpt u graag bij het opstellen van het reglement (en statuut) voor de MR-P en het verdere traject om te komen tot een MR-P. Deze ondersteuning is gratis.  

Bestand downloaden