Sterk VO: Ouderpool

Het samenwerkingsverband Sterk VO (Utrecht stad) heeft een ouderpool opgezet. Deze functioneert naast de ondersteuningsplanraad, het formele medezeggenschapsorgaan waarin ouders (en personeelsleden) zijn vertegenwoordigd. Het is zowel voor ouders als voor Sterk VO prettig om aanvullend op deze raad nog een groep ouders te hebben waarmee over specifieke onderwerpen gesproken wordt.

Sterk VO stimuleert dat ouders vanaf het begin betrokken zijn bij het onderwijs en de ondersteuning van de school en niet pas als er problemen zijn. Het is belangrijk dat school, ouders en leerling goed samenwerken. Vooral als een leerling of zijn gezin extra ondersteuning nodig heeft. De kennis en ervaring van ouders, leerling en school vullen elkaar vaak goed aan. Voor dit doel heeft Sterk VO de ouderpool opgericht.

De ouderpool denkt mee over thema's zoals overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en passend onderwijs. De ouderpool houdt zich vooral bezig met kwaliteitsverbetering van dienstverlening en producten. De leden van de ouderpool denken mee vanuit het gemeenschappelijk belang voor alle leerlingen van Sterk VO. De ouderpool komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. Op 9 oktober 2014 was de startbijeenkomst, die vooral over de overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs ging. Op 29 januari 2015 vindt de volgende bijeenkomst plaats.

Neem voor meer informatie contact op met Sterk VO.

Terug naar overzicht