Jaarverslag van de ondersteuningsplanraad

Het jaarverslag is een goede manier voor de ondersteuningsplanraad om verantwoording af te leggen over hun werkzaamheden. Het geeft inzicht in hoe de ondersteuningsplanraad de afgelopen periode heeft gefunctioneerd en wat er is bereikt. Voor de raad is dit een goede manier om zichzelf te evalueren. Voor de achterban is het jaarverslag belangrijke informatie over de werkwijze van de ondersteuningsplanraad.

Een aantal ondersteuningsplanraden heeft inmiddels een jaarverslag gepubliceerd:

  • Het samenwerkingsverband Sterk VO behoort tot de drie voorlopers en heeft daarom een jaar eerder passend onderwijs ingevoerd. Ook de ondersteuningsplanraad is een jaar eerder gestart en heeft in april 2013 instemming verleend aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Over hun eerste jaar heeft de ondersteuningsplanraad een jaarverslag gepubliceerd.
  • Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel heeft sinds december 2013 een ondersteuningsplanraad. Deze raad wordt gevormd door enthousiaste onderwijsprofessionals en ouders die allen graag willen meedenken over passend onderwijs. Over het schooljaar 2013-2014 publiceerde deze raad een jaarverslag.
  • Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO is ook een voorloper en heeft passend onderwijs per 1 augustus 2013 ingevoerd. De ondersteuningsplanraad is in januari 2013 gestart. Over de periode 2013 en eerste helft 2014 heeft deze raad een jaarverslag opgesteld. Onderdeel van dit jaarverslag is een evaluatie onder de leden van de ondersteuningsplanraad zelf.
Terug naar overzicht