Friesland PO: Uitgebreid activiteitenplan ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland heeft een activiteitenplan gemaakt voor het schooljaar 2014-2015. Dit document is bedoeld om inzicht te geven in de positie, taken en verantwoordelijkheden van de ondersteuningsplanraad. Daarnaast geeft het inzicht in en informatie over de werkwijze van de ondersteuningsplanraad.

De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland bestaat uit 16 leden waarvan 12 uit het regulier onderwijs, 2 uit het speciaal basisonderwijs en 2 uit het speciaal onderwijs. Naast een dagelijks bestuur kent deze ondersteuningsplanraad 4 werkgroepen met ieder een eigen portefeuille. Deze inrichting sluit aan bij de inrichting van het samenwerkingsverband zelf.

Dit activiteitenplan beschrijft ook de taken en organisatie van de werkgroepen. Voor iedere werkgroep zijn doelen voor de korte en langere termijn opgenomen. De werkgroepen zijn:

  • Communicatie & PR
  • Financiën
  • Professionals
  • Onderwijs en identiteit

Download hier het activiteitenplan van deze ondersteuningsplanraad.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, neem contact op met deze ondersteuningsplanraad via mail i.krikke@swvfriesland.nl.

Wilt u met uw eigen ondersteuningsplanraad aan de slag met een activiteitenplan? Kijk voor ondersteuning en advies naar de mogelijkheden of neem  contact op met het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.

Terug naar overzicht